Wniosek do Wójta Gminy

Komitet Organizacyjny powołany w związku z planowaną realizacją „Ławeczki Marii Dąbrowskiej” w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie dalej zwanym Komitetem Organizacyjnym, zwraca się do Wójta Gminy Michałowice z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy na w/w cel.

PLAN

 1. Celem działalności Komitetu Organizacyjnego jest zbiórka pieniędzy na realizacją „Ławeczki Marii Dąbrowskiej” w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie, tzn. opracowania projektu „Ławeczki Marii Dąbrowskiej”, wykonania próbnego odlewu oraz wykonania rzeźby i umiejscowienia w siedzibie Biblioteki w Komorowie.
 2. Zbiórka będzie przeprowadzona w terminie od 01.02.2008 do 01.09.2008. na terenie gminy Michałowice.
 3. Zbiórka pieniędzy będzie polegała na dobrowolnych wpłatach wpłacanych na specjalne założone w tym celu konto Komitetu Organizacyjnego (numer konta zostanie podany osobnym pismem po jego założeniu) oraz na sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach 20,00, 50,00 i 100,00 zł.
 4. O prowadzonej zbiórce publicznej Komitet Organizacyjny będzie informował poprzez plakaty na terenie gminy Michałowice, a także poprzez informacje w prasie i biuletynach urzędowych oraz biuletynach organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy Michałowice.
 5. W zbiórce publicznej pieniędzy weźmie udział około 40 osób.
 6. Przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej będą wynosiły 4 500,00 zł:
   - projekt i druk plakatu o nakładzie 400 szt. – 1 000,00 zł
   - projekt i druk cegiełek wartościowych (numerowanych) – 1 500,00 zł
   - reklama w gazetach i biuletynach – 2 000,00 zł
 7. Miejscem wydatkowania pozyskanych funduszy zgodnie z jej celem będzie teren Rzeczypospolitej Polskiej.

© Copyright 2004-2018
Powered by KAWASoft