Media lokalne i ogólnopolskie

Jesteśmy również obecni w mediach spoza gminy:

Kurier Mazowiecki:
- TVP.INFO Ławeczka Marii Dąbrowskiej w Komorowie wyd. 17.10.2009 >>> 

Kurier Południowy:
- Koncert i aukcja na rzeźbę pisarki (wydanie nr 280, 2009.02.06) >>>
- Ławeczka Dąbrowskiej (wydanie nr 329, 2010.02.12) >>>

Gazeta Wyborcza:
-  (Gazeta Stołeczna 23.10.2008)  Dąbrowska na ławeczce, a obok pies >>>

Serwis Obiektyw.info >>>


© Copyright 2004-2018
Powered by KAWASoft