Jan Skowron - obraz

OBRAZ SPRZEDANO
kwota: 460 zł
 

Na aukcję został przeznaczony obraz Jana Skowrona.

Jan Skowron urodził się we Francji w rodzinie górniczej. Spędził tam swoje najmłodsze lata. W czasie okupacji pracuje w kopalni węgla, biorąc czynny udział w ruchu oporu. W tym czasie wydaje ulotki w wydawnictwach podziemnych, rysując do nich szkice z walki z okupantem. Jego pasja to rysunek i malarstwo.
W listopadzie 1945 roku jako oficer przyjeżdża do Polski w składzie 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej 1 Armii Francuskiej.
Pułkownik dyplomowany Jan Skowron (pseudonim JS. Bernat) właśnie w malarstwie znajduje swą pasję. Jego prace eksponowane w kraju i zagranicą trafiają do wnętrz znakomitych domów, są też prezentowane głowom koronowanym. Talent i bezprzykładne oddanie się pracy dają w tej sytuacji dość szybko wyniki żywiołowo rozwijającej się sztuki.
Skowron pracuje bezustannie, jeździ, szkicuje, fotografuje i maluje. Jest w posiadaniu nieskończonych zasobów energii twórczej.

Ludwik Tepper

Cykl: Pejzaże włoskie
Tytuł: Nettuno
Technika: olej na płótnie
Wymiary: 70 x 53
Rok: 1976
Wystawy: Latina, W-wa (amb.fr.) 2006; Raszyn 2008, Komorów 2008

Nettuno


© Copyright 2004-2018
Powered by KAWASoft