Jacek Majerowicz - grafiki

GRAFIKI SPRZEDANO
kwota: 250 zł, 150 zł

Na aukcję zostały przeznaczone dwie grafiki Jacka Majerowicza - wieloletniego mieszkańca Komorowa.
Jacek Majerowicz ukończył studia plastyczne w Warszawie. Prace wykonuje w wielu stylach m.in. technika komputerowa, grafika, metaloplastyka.

1. Ballada (tech. komp. 2008)

 Ballada, J.Majerowicz

2. Zaczarowana Dorożka (tech. komp. 2008)

Zaczarowana Dorożka, J. Majerowicz


© Copyright 2004-2018
Powered by KAWASoft