Członkowie Komitetu

 

Komitet Organizacyjny został powołany dla zrealizowania „Ławeczki Marii Dąbrowskiej” w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie przy ul. Kraszewskiego 3.

 

Członkami Komitetu zostali:

 

Kozłowski Andrzej - Przewodniczący


 Lawrence Roman - Honorowy Członek Komitetu

 

Izdebska Ewa
Kłosińska Wanda
Kossakiewicz - Sułkońska Barbara
Niedzińska Maria
Obłąkowska Alfreda
Pastor Paweł
Pawłowska Elżbieta
Powichrowska Elżbieta
Praszczałek Stefan
Rozmus Wiesława
Wańkowicz Henryk


© Copyright 2004-2018
Powered by KAWASoft