Informacje o Komitecie

 

W dniu 8 grudnia 2007 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie został powołany Komitet Organizacyjny realizacji „Ławeczki Marii Dąbrowskiej” w Komorowie.>>> Członkowie Komitetu <<<

>>> Wniosek do Wójta Gminy wraz z PLANEM działań <<<

>>> Decyzja Wójta Gminy <<<

>>> Decyzja Wójta Gminy - przedłużenie <<<

>>> Decyzja Wójta Gminy - przedłużenie <<<


© Copyright 2004-2018
Powered by KAWASoft